PočetnaShopDijeloviZupčaniciKazetni zupčaniciSHIMANO KAZETA 105 CS-5800 11-32T 11.BR
CS-5800 11-32
CS-5800 11-32

SHIMANO KAZETA 105 CS-5800 11-32T 11.BR

450.00 Kn

Opis proizvoda

SHIMANO KAZETA 105 CS-5800 11-32T 11.BR