CJENIK NAJMA SKIJAŠKE OPREME

NAJAM SKIJAŠKE OPREME

Skije do 130cm

1 dan
14.00
Skije do 130cm
Štapovi
2 dana
25.00
Skije do 130cm
Štapovi
3 dana
34.00
Skije do 130cm
Štapovi
4 dana
43.00
Skije do 130cm
Štapovi
5 dana
52.00
Skije do 130cm
Štapovi
6 dana
57.00
Skije do 130cm
Štapovi
7 dana
62.00
Skije do 130cm
Štapovi
SEZONA
POVOLJNO
130.00
Skije do 130cm
Štapovi
NAJAM SKIJAŠKE OPREME

Skije duže od 130cm

1 dan
25.00
Skije duže od 130cm
Štapovi
2 dana
35.00
Skije duže od 130cm
Štapovi
3 dana
45.00
Skije duže od 130cm
Štapovi
4 dana
55.00
Skije duže od 130cm
Štapovi
5 dana
65.00
Skije duže od 130cm
Štapovi
6 dana
75.00
Skije duže od 130cm
Štapovi
7 dana
85.00
Skije duže od 130cm
Štapovi
SEZONA
POVOLJNO
170.00
Skije duže od 130cm
Štapovi
NAJAM SKIJAŠKE OPREME

Komplet sa skijama do 130 cm

1 dan
24.00
Skije do 130cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
2 dana
35.00
Skije do 130cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
3 dana
46.00
Skije do 130cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
4 dana
57.00
Skije do 130cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
5 dana
68.00
Skije do 130cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
6 dana
75.00
Skije do 130cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
7 dana
82.00
Skije do 130cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
SEZONA
POVOLJNO
170.00
Skije do 130cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
NAJAM SKIJAŠKE OPREME

Komplet sa skijama dužim od 130 cm

1 dan
30.00
Skije duže od 130cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
2 dana
46.00
Skije duže od 130cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
3 dana
62.00
Skije duže od 130cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
4 dana
78.00
Skije duže od 130cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
5 dana
94.00
Skije duže od 130cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
6 dana
105.00
Skije duže od 130cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
7 dana
116.00
Skije duže od 130cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
SEZONA
POVOLJNO
230.00
Skije duže od 130cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga

Sve cijene su sa uključenim PDV-om.

Cijene iskazane u cjeniku su iste za sve vrste plaćanja.

Cjenik se primjenjuje od 01.01.2021.