CJENIK NAJMA SKIJAŠKE OPREME

NAJAM SKIJAŠKE OPREME

Skije do 140cm

1 dan
kn 100
Skije do 140cm
Štapovi
2 dana
kn 190
Skije do 140cm
Štapovi
3 dana
kn 250
Skije do 140cm
Štapovi
4 dana
kn 300
Skije do 140cm
Štapovi
5 dana
kn 350
Skije do 140cm
Štapovi
6 dana
kn 400
Skije do 140cm
Štapovi
7 dana
kn 450
Skije do 140cm
Štapovi
SEZONA
POVOLJNO
kn 900
Skije do 140cm
Štapovi
NAJAM SKIJAŠKE OPREME

Skije duže od 140cm

1 dan
kn 150
Skije duže od 140cm
Štapovi
2 dana
kn 225
Skije duže od 140cm
Štapovi
3 dana
kn 300
Skije duže od 140cm
Štapovi
4 dana
kn 375
Skije duže od 140cm
Štapovi
5 dana
kn 450
Skije duže od 140cm
Štapovi
6 dana
kn 525
Skije duže od 140cm
Štapovi
7 dana
kn 600
Skije duže od 140cm
Štapovi
SEZONA
POVOLJNO
kn 1200
Skije duže od 140cm
Štapovi
NAJAM SKIJAŠKE OPREME

Komplet sa skijama do 140 cm

1 dan
kn 140
Skije do 140cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
2 dana
kn 250
Skije do 140cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
3 dana
kn 340
Skije do 140cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
4 dana
kn 420
Skije do 140cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
5 dana
kn 480
Skije do 140cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
6 dana
kn 540
Skije do 140cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
7 dana
kn 600
Skije do 140cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
SEZONA
POVOLJNO
kn 1200
Skije do 140cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
NAJAM SKIJAŠKE OPREME

Komplet sa skijama dužim od 140 cm

1 dan
kn 200
Skije do 140cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
2 dana
kn 320
Skije do 140cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
3 dana
kn 440
Skije do 140cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
4 dana
kn 550
Skije do 140cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
5 dana
kn 650
Skije do 140cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
6 dana
kn 750
Skije do 140cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
7 dana
kn 850
Skije do 140cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
SEZONA
POVOLJNO
kn 1500
Skije do 140cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga

Sve cijene su sa uključenim PDV-om.

Cijene iskazane u cjeniku su iste za sve vrste plaćanja.

Cjenik se primjenjuje od 01.01.2021.