CJENIK NAJMA SKIJAŠKE OPREME

NAJAM SKIJAŠKE OPREME

Skije do 130cm

1 dan
14.00 /105.48 kn
Skije do 130cm
Štapovi
2 dana
25.00 /188.36 kn
Skije do 130cm
Štapovi
3 dana
34.00/256.17 kn
Skije do 130cm
Štapovi
4 dana
43.00/323.98 kn
Skije do 130cm
Štapovi
5 dana
52.00/391.79 kn
Skije do 130cm
Štapovi
6 dana
57.00/429.47 kn
Skije do 130cm
Štapovi
7 dana
62.00/467.14 kn
Skije do 130cm
Štapovi
SEZONA
POVOLJNO
130.00/979.49 kn
Skije do 130cm
Štapovi
NAJAM SKIJAŠKE OPREME

Skije duže od 130cm

1 dan
25.00/188.36 kn
Skije duže od 130cm
Štapovi
2 dana
35.00/263.71 kn
Skije duže od 130cm
Štapovi
3 dana
45.00/339.05 kn
Skije duže od 130cm
Štapovi
4 dana
55.00/414.40 kn
Skije duže od 130cm
Štapovi
5 dana
65.00/489.74 kn
Skije duže od 130cm
Štapovi
6 dana
75.00/565.09 kn
Skije duže od 130cm
Štapovi
7 dana
85.00/640.43 kn
Skije duže od 130cm
Štapovi
SEZONA
POVOLJNO
170.00/1280.87
Skije duže od 130cm
Štapovi
NAJAM SKIJAŠKE OPREME

Komplet sa skijama do 130 cm

1 dan
24.00/180.83 kn
Skije do 130cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
2 dana
35.00/263.71 kn
Skije do 130cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
3 dana
46.00/346.59 kn
Skije do 130cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
4 dana
57.00/429.47 kn
Skije do 130cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
5 dana
68.00/512.35 kn
Skije do 130cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
6 dana
75.00/565.09 kn
Skije do 130cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
7 dana
82.00/617.83 kn
Skije do 130cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
SEZONA
POVOLJNO
170.00/1280.87 kn
Skije do 130cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
NAJAM SKIJAŠKE OPREME

Komplet sa skijama dužim od 130 cm

1 dan
30.00/226.04 kn
Skije duže od 130cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
2 dana
46.00/346.59 kn
Skije duže od 130cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
3 dana
62.00/467.14 kn
Skije duže od 130cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
4 dana
78.00/587.69 kn
Skije duže od 130cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
5 dana
94.00/708.24 kn
Skije duže od 130cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
6 dana
105.00/791.12 kn
Skije duže od 130cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
7 dana
116.00/874.00 kn
Skije duže od 130cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga
SEZONA
POVOLJNO
230.00/1732.94 kn
Skije duže od 130cm
Štapovi
Pancerice
Kaciga

Sve cijene su sa uključenim PDV-om.

Cijene iskazane u cjeniku su iste za sve vrste plaćanja.

Cjenik se primjenjuje od 01.01.2021.